Apie DIETISTa

Lietuvos dietistų asociacija (DIETISTa) – tai organizacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, dietetikos studijų programos studentus, dietistus, kitus sveikatos priežiūros specialistus atliekančius dietisto funkcijas ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose, asmenis baigusius lygiaverčius arba aukštesnius mitybos mokslus.

Nors dietetikos studijų programa, Vilniaus kolegijoje, pradėta 1995 m., o pirmoji LR Sveikatos apsaugos ministro MN 32:1996 „Dietistas. Pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinta 1996 m. balandžio mėn. 25 d., tačiau apie dietistus visuomenėje mažai žinoma net ir praėjus 25-eriems metams, po Medicinos normos patvirtinimo. 

2021 m. grupelė aktyvių dietisčių nusprendė, kad laikas vienytis į bendrą organizaciją, kurios tikslai:

  • atstovauti ir ginti Lietuvos dietistų profesinius, socialinius ir ekonominius interesus;
  • dalyvauti Lietuvos sveikatos politikos formavime ir teisėkūros procese;
  • siekti darnios ir tvarios Lietuvos sveikatos sistemos įtvirtinimo;
  • ginti nacionalinį sveikatos interesą;
  • padėti ugdyti Asociacijos narių praktinius įgūdžius;
  • remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų šalių valstybinėmis ir ne valstybinėmis/nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • skatinti narių profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos kėlimą;
  • šviesti visuomenę sveikatai palankios mitybos pagrindais.

Nors DIETISTa įkurta tik 2021 metais, tačiau dar  net ne įregistravus  Lietuvos dietistų asociacijos LR registrų centre, jau pradėta tartis dėl tapimo Europos dietistų asociacijos federacijos (EFAD) nare, rengti seminarą, konsultuotis su kitomis panašiomis organizacijomis dėl oficialaus rašto rengimo LR Sveikatos apsaugos ministerijai, dėl apibrėžimo kokie specialistai gali sudaryti mitybos planus, kad dietistas, kaip ir kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai ne išdirbę reikalaujamo laiko, gauti licencijai, galėtų išklausyti daugiau valandų mokymų, konferencijų, seminarų, tačiau ne privalėtų stažuotis, bei kitais kylančiais klausimais. 

DIETISTa vizija

Stipri organizacija, burianti dietistus, skatinanti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių dietistų, ginanti interesus, padedanti dietistams tobulėti profesinėje srityje, asociacija, dalyvaujanti įsakymų, susijusių su dietisto praktika kūrime, bei šviečianti visuomenę sveikatai palankios mitybos klausimais​.

DIETISTa misija

Stiprinti dietisto įvaizdį visuomenėje, ginti dietistų interesus, didinti visuomenės suvokimą apie sveikatai palankią mitybą.