Valdyba

Direktorė Asta Budreckaite – dietistė, socialinių mokslų magistrantė. Šiuo metu Asta dirba Vilniaus universiteto Santaros klinikų vaikų ligoninėje. Asta turi patirties organizuojant konferencijas ir renginius. Astos tikslas būnant asociacijos valdybos nare – ginti dietistų teises ir kovoti dėl jų interesų, stiprinti dietisto profesijos įvaizdį viešojoje erdvėje. Dalyvauti tarptautiniuose, Lietuvos renginiuose ne tik kaip klausytojai, bet kaip rengėjai bei vystytojai.

Valdybos pirmininkė Vaida Kurpienė – dietistė ir rinkodaros profesionalė. Karjeros pradžioje patirtį kaupusi rinkodaros ir pardavimų srityje, šiandien Vaida yra sėkmingai sukūrusi verslą bei vadovaujanti įmonei UAB „Valgau sveikai“.
Daugiau nei 11 metų nuosekliai užsiimanti dietistės praktika, Vaida yra parašiusi 2 knygas bei yra viena ryškiausių šios srities nuomonės formuotojų Lietuvoje. Savo patirtimi ir žiniomis prisideda prie Lietuvos dietetikos asociacijos vystymo, viešųjų ryšių bei rinkodaros. Kelti šios profesijos prestižą, skatinti dietistus bendradarbiauti bei dalintis savo patirtimi. Stipri specialistų organizacija, kuriai priklausyti yra garbė ir malonumas, padedanti savo nariams kelti kvalifikaciją bei gintų jų interesus viešame sektoriuje – tokius tikslus ir siekius apibrėžia naujai įkurtos asociacijos valdybos pirmininkė Vaida Kurpienė.

Modesta Giedraitytė – šiuo metu užsiima individualia dietisto praktika. Modesta, būdama Lietuvos dietistų asociacijoje nori prisidėti prie dietisto profesijos įvaizdžio stiprinimo ir formavimo. Šviesti visuomenę mitybos tema, prisidėti prie konferencijų ir seminarų kūrimo bei užtikrinti sklandžią asociacijos administracinę veiklą. “Labai svarbu, koks yra požiūris į mitybą. Mano pagrindinis tikslas: šviesti visuomenę prevencinės mitybos tema, padėti žmonėms keisti mitybos įpročius be jokių dietų. Visi įpročiai yra tik per mūsų įsitikinimus, kurie formuojasi nuo ankstyvos vaikystės.”

Živilė Dumbraitė-Varkalienė – dietistė bei verslo administravimo specialistė. Šiuo metu užsiima individualia dietisto praktika bei dirba Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure kaip maitinimo organizavimo specialistė. Aktyviai dalyvauja edukacinėje veikloje, veda seminarus, paskaitas, bendradarbiauja su privačiomis įmonėmis bei viešomis organizacijomis. Daugiau nei 5 metai dietisto praktikos bei 10 metų renginių organizavimo srityje patirties turinti Živilė, Lietuvos dietetikos asociacijoje prisidės prie įstatyminės bazės koordinavimo. Živilės tikslas būnant asociacijos valdybos nare – populiarinti bei stiprinti dietistų įvaizdį visuomenėje, siekti pagerinti dietistų darbo sąlygas bei kurti stiprią ir vieningą Lietuvos dietistų bendruomenę.

Eglė Grigonytė – baigusi Vilniaus kolegijos dietetikos studijas 2014 metais, vėliau dirbusi Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ ir Kauno specialiojoje mokykloje, beveik septynerius metus vertėsi dietisto praktika VšĮ LSMU Kauno ligoninėje (Buvusioje VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje), nuo 2022 metų dirbanti VšĮ Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje. Ilgą laiką prisidėjusi prie  Lietuvos dietologų draugijos administracinių reikalų. Eglė 2018 metais įkūrė grupę Facebook platformoje „Dietistas dietistui“, kurioje būrė Lietuvos dietistus į bendruomenę. Eglės manymu jau laikas įgauti balsą visuomenėje stiprinant dietisto įvaizdį, didinant galimybes prisidėti prie įstatymų formavimo ir kūrimo, visuomenės švietimo tinkamo maitinimosi klausimais.

Devalta Šešelgienė – dietistė, teisės ir valdymo magistrantė. Po beveik 10 metų patirties ir darbo banke su verslo klientų finansavimu veiklą pakeitė į darbą Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure. Devalta šiuo metu rūpinasi mokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo klausimais. Dirbdama su mokyklinio ugdymo įstaigomis, siekia sureguliuoti maitinimo organizavimą jose. Aktyviai dalyvauja edukacinėje veikloje, ruošia mokymus mokyklose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams bei mokyklų bendruomenėms (administracijoms, tėvams, tiekėjams bei vaikams). Į Lietuvos dietetikos asociacijos valdybą Devalta stojo, norėdama suvienyti dietistų bendruomenę, atstovauti jų teisėtas pozicijas, praplėsti veiklos galimybes ir kompetencijas bei viešojoje erdvėje išgryninti dietisto specialybę ir atskirti ją nuo kitų specialistų, dirbančių mitybos ir maitinimosi srityje. Tvirta bendruomenė, dietisto profesijos populiarinimas, galimybė tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją – tokią asociacijos ateitį įsivaizduoja Devalta.

Aušra Šunokaitė – Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė, dietetikos studijų programos komiteto vadovė bei Padvarių socialinės globos namų dietistė. Aušra skaito pranešimus įvairiose konferencijose, dėsto užsienio šalyse, reprezentuoja Lietuvos dietetikos studijų kryptį. Aušros dėstomi dalykai – gydomoji mityba, gastroenterologija, dietetika ir valgiaraščių rengimas, visuomenės sveikata, Aušra taip pat kuruoja studentų praktikos veiklas. Aušros tikslas būnant asociacijos nare – išgryninti dietisto vietą ir svarbą visuomenėje, formuoti naują dietistų įvaizdį ir jį palaikyti.